Václav Kučera (aneb dvakrát měř a jednou řež :)) – jihočeský rodák (*1970) a umírněný patriot a milovník Brna, kde prožil 17 let mladosti. Věčný student zejména teologických oborů a příležitostný lesnický a zemědělský podnikatel („Všechno by nejraději zvoral nebo přeříz“). Šest let praxe v přímém poskytování i řízení sociálních služeb, čtyři roky praxe v komunitním plánování sociálních služeb na úrovni Českých Budějovic i Jihočeského kraje.

Blanka Cimlerová je českobudějovický rodák. Po gymnáziu vystudovala střední zdravotnickou školu v Brně, obor asistent hygienické služby. V oboru  pracovala 22 let a před pěti lety  se začala zabývat sociální problematikou,  (duševní hygieny je také třeba)  a s tím souvisí i její následné roční působení v řízení této oblasti. Tak ať v Brně nebo Budějovicích, má ráda čisto, jak na pracovišti, tak na duši.