Kontakt: Ing. Michaela Maroušová, principálka,  tel: 775 244 570, email: marousova@meziproudy.cz, facebook

 

Divadlo „Bezvadydivadlo“ je veselý, amatérský divadelní spolek pro všechny lidi „s vadou i bez vady,“ působící pod hlavičkou obecně prospěšné společnosti Mezi proudy.

Členové divadla jsou i lidé s různou formou znevýhodnění, ať už se jedná o sociální či zdravotní problémy, častokráte na pokraji vyloučení z většinové společnosti. Při realizaci divadelních her se  lidé s rozličným znevýhodněním učí ve spolupráci se zdravými a běžně žijícími členy spolku dovednosti, které jsou potřebné k přirozenému a plnohodnotnému fungování ve většinové společnosti – jsou vnímáni jako rovnocenní partneři, mají svou pevnou roli, nesou přiměřenou míru odpovědnosti, tráví smysluplně svůj volný čas. Veřejné představení nacvičených divadelních her posiluje pocit potřebnosti a důstojnosti všech členů souboru.

Členové divadelního spolku se scházejí na pravidelných zkouškách, kde nacvičují role, vyrábějí kulisy a kostýmy. V rámci divadelního spolku vzniká i dílna na výrobu kulis a kostýmů.

Významným partnerem divadelního spolku je Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie – nejen že se uživatelé Domova účastní na dění ve spolku, ale Domov poskytl divadelnímu spolku zázemí ke zkoušení a k dalším aktivitám, potřebným pro realizaci divadelních her – v letních měsících má divadlo k dispozici amfiteátr v areálu Centra sociálních služeb Empatie, v zimních poskytuje Empatie ke zkouškám místní tělocvičnu.

V roce 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015 byla činnost divadelního spolku finančně podpořena z rozpočtu statutárního města České Budějovice.

 bar.ces.poz

 

 

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice a uskutečňuje se za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

ČLENOVÉ DIVADELNÍHO SPOLKU SE TĚŠÍ NA SETKÁNÍ S VÁMI, AŤ UŽ PŘI PŘESTAVENÍ NACVIČENÝCH HER ČI PŘI ZKOUŠKÁCH DIVADLA !