logotypjihocesky-kraj-barevne

 KONTAKTY :

Mgr. Nikola Machová

(sociální pracovnice), tel.: 775 694 570, email: machova@meziproudy.cz

Mgr. Pavla Šťastná

(sociální pracovnice),  tel.: 775 707 825, email: stastna@meziproudy.cz

 Bc. František Kaiseršot 

(sociální pracovník, garant služby), tel.: 775 684 570, email: kaisersot@meziproudy.cz

 

KANCELÁŘ :

Administrativní budova Metropol

Senovážné náměstí 2

370 21 České Budějovice

3. patro, kancelář č. 335

Úřední hodiny pro veřejnost, bez předchozí domluvy jsou úterý od 10:00 do 12:00 a čtvrtek od 15:00 do 17:00 hod. (mimo úřední hodiny si návštěvu v kanceláři domlouvejte na výše uvedených kontaktech).

Pracovní doba – pondělí až pátek od 10:00 do 18:00, kromě státních svátků a dnů volna. Služba je poskytována terénní formou – pracovníci docházejí za klienty do jejich přirozeného prostředí (tam, kde se zrovna nacházejí, popř. do místa jejich bydliště)


Posláním Sociální rehabilitace Mezi proudy je nezávislý člověk. Nezávislost chápeme jako stav, kdy je člověk schopný samostatně fungovat ve společnosti, má zaměstnání, má své bydlení a umí si vyřizovat běžné záležitosti. Služba je poskytována na území města České Budějovice.
e
e
Cílem Sociální rehabilitace Mezi proudy je pomoci klientům získat potřebné dovednosti pro samostatný život. Umět dobře hospodařit s penězi, umět samostatně vyřídit různé záležitosti na úřadech, umět se dobře starat o domácnost, umět si najít vhodnou práci atd.
e
e

Služba je určena:

 • Lidem od 19 do 64 let, žijícím na území Českých Budějovic, kteří se ocitli v krizi zapříčiněné ztrátou bydlení a zaměstnání, a kteří neumí svou situaci řešit vlastními silami.
 • Lidem, kteří po zvládnutí krize bydlí, mají stálý příjem a pro lepší zvládnutí začátku i nadále stojí o naši podporu.
Sociální službu SR neposkytujeme:
e
 • Lidem, kteří se nacházejí v krizi zapříčiněné prvotně zdravotním postižením, i duševním, včetně postižení náhle získaného, například po autonehodě.
 • Lidem mladším 19 let a starším 64 let.
 • Lidem pod bezprostředním vlivem návykových látek.
 • Lidem v akutní fázi duševního onemocnění.

Můžeme Vám nabídnout:

 • Sociální poradenství v oblasti bydlení, práce, dávek, mapování dluhů, dalších sociálních služeb atp. při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí.
 • Nácviky dovedností, které lidé potřebují k tomu, aby se dokázali postarat o vlastní osobu, aby byli soběstační a dovedli fungovat ve společnosti.
 • Například nakupování, péče o domácnost, vyplňování formulářů.
 • Nácvik telefonických rozhovorů, pracovních pohovorů, komunikace na úřadech.
 • Nácvik základního zacházení s počítačem, hospodaření s penězi a s volným časem.
 • Doprovázení k lékaři, na úřad, orientace ve městě a využívání veřejné dopravy.

 

Způsob a podmínky spolupráce jsou uvedeny ve smlouvě.
Smlouva je dostupná zde.
 
 

Zásady poskytované služby

Individuální přístup. Pracovníci přistupují ke každému uživateli služby a jeho aktuální životní situaci s vědomím jedinečnosti a neopakovatelnosti.

Respektování práv, přání a potřeb uživatelů služby. Při poskytování sociální služby nedochází k porušování práv uživatelů, každý uživatel je oprávněn rozhodovat o věcech týkajících se jeho osoby.

Mlčenlivost. Pracovníci zachovávají v tajnosti osobní a citlivé údaje uživatelů, dbají na udržení důvěry a nediskutují záležitosti uživatelů na veřejnosti.

Důvěra. Pracovníci vytvářejí pro uživatele sociální služby prostředí přijetí, bezpečí, pomoci a opory, ve kterém se uživatel necítí ohrožen a pracovníkům sociální služby může důvěřovat.

Odbornost. Pracovníci poskytují služby na základě určitého stupně a obsahu vzdělání, které nadále prohlubují a rozšiřují.

Bezplatnost. Služba je poskytována bezplatně

Nestrannost (rovný přístup). Služby jsou poskytované všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Pomoc a rady jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením pracovníka.

Týmová spolupráce. Při řešení aktuální situace uživatelů pracovníci sociální služby pracují v týmu.