Mezi proudy o. p. s.

 

V březnu 2011 jsme založili tuto obecně prospěšnou společnost, abychom na základě mnohaletých zkušeností při poskytování sociálních služeb osobám z nejrůznějších cílových skupin mohli efektivněji hledat cesty při řešení jejich problémů v sociální oblasti.Vycházejíce z předpokladu že:

–    každý člověk je biologickou, psycho-sociální a spirituální jednotou

–    nejvyšší potřebou člověka je seberealizace.

Naplnění těchto potřeb umožňuje člověku prožívat svůj život jako plnohodnotný a důstojný v přirozeném lidském  společenství se veřejně zavazujeme podporovat zainteresované osoby, instituce a veřejnost k překonávání bariér bránících lidem se zdravotně – sociálním a sociálním znevýhodněním aktivně se účastnit běžného způsobu života. Cílem naší společnosti tedy je umožnit osobám se zdravotně – sociálním a sociálním znevýhodněním na Českobudějovicku (území obce s rozšířenou působností) osobní a profesní rozvoj a aktivní způsob života v přirozeném prostředí. Tohoto cíle chceme dosáhnout:

a)     sociální prací

b)    realizací projektů zaměřených na problematiku bydlení

Pevně věříme, že pokud se budeme na cestě k náročnému cíli naší společnosti držet těchto ukazatelů:

–    sociální spravedlnost zejména při tvorbě rovných příležitostí

–    solidarita zejména při podpoře vytváření rovných příležitostí

–    subsidiarita jako podpora zodpovědnosti za sebe sama i spoluzodpovědnosti za společenství

–    participace jako podpora aktivního prožívání společenských vztahů

–    empatie

–    respekt k svobodné volbě dozajista nezabloudíme.

Přidejte se k nám. Každý z nás má právo alespoň někdy v životě nebýt první.

Zakladatelé

 

Jsme členy Platformy pro sociální bydlení http://www.socialnibydleni.org/