Naďa Nováková předsedkyně dozorčí rady

Mgr. Michaela Andrlíková

Blanka Cimlerová