Sociální bydlení Mezi proudy České Velenice – reg. číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006166                              

KONTAKTY :

Blanka Cimlerová, koordinátorka projektu tel.: 608 041 683, email: cimelrova@meziproudy.cz

Gabriela Šamatová, podpůrná pracovnice tel.: 608 042 654, email: samatova@meziproudy.cz

Petra Dermová, podpůrná pracovnice tel.: 608 405 258, email: dermova@meziproudy.cz

KANCELÁŘ:

Jungmanova 20, 378 10 České Velenice (úřední hodiny – každý den od 10:00 do 14:00 hod. )

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu je zajištění dostupného a důstojného bydlení pro obyvatele Českých Velenic, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením, vč. situace, kdy tyto osoby řeší bytovou nouzi.

Projekt přispívá k řešení bytové noze osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách v Českých Velenicích. Zejména se jedná o osoby (rodiny) žijící v nevyhovujícím či nejistém bydlení. Podpora směrem k získání standardního bydlení přispívá k znovuzačlenění osob do většinové společnosti.

Pracovníci projektu úzce spolupracují se zástupci města České Velenice na tvorbě systému sociálního bydlení, nabízejí podněty k úpravě postupu při přidělování městských bytů do nájmu. Pracovníci projektu dále spolupracují s žadateli o přenechání městských bytů, kteří přicházejí s vyloučených lokalit a jsou v bytové nouzi.

Pracovníci projektu do tvorby systému sociálního bydlení zapojují i soukromé majitele bytů a realitní kanceláře působící na území města České Velenice. Tímto vzniká rozmanitý bytový fond, který může lépe odpovídat potřebám cílové skupiny projektu.

Součástí projektu je i INTERAKTIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Cílem je zvýšení informovanosti klientů projektu z oblasti legislativy týkající se bydlení. Velký důraz je kladen na interaktivní způsob kurzu a jeho praktičnost (práce s konkrétními případy, nácviky různých situací).

 

 

Spolupracující organizace:

Město České Velenice

Poskytovatelé sociálních služeb na území města České Velenice