Pokud jste se rozhodli podpořit Mezi proudy o. p. s., děkujeme Vám.

Pomáháte nám v podpoře lidí přicházejících do naší organizace a nalezení jejich uplatnění ve společnosti.  Naši činnost můžete podpořit jednorázovým finančním darem nebo pravidelnými příspěvky zaslanými na náš účet číslo: 

7000036822/8040 (Oberbank)

Díky!