Logo OPZ barevné

Sociální bydlení Mezi proudy – reg. číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001577                              

KONTAKTY :

Bc. František Kaiseršot, koordinátor projektu tel.: 775 684 570, email: kaisersot@meziproudy.cz

Bc. Renáta Křížová, podpůrná pracovnice tel.: 775 684 771, email: krizova@meziproudy.cz

Mgr. Eva Veselá, podpůrná pracovnice tel.: 775 570 507, email: vesela@meziproudy.cz

Mgr. Veronika Záleská, Ph.D., podpůrná pracovnice, tel: 775 570 357, email: zaleska@meziproudy.cz

KANCELÁŘ:

Komenského 15, 370 01 České Budějovice (úřední hodiny: po 12:00 – 14:00, st 10:00 – 12:00)

Hlavní cíl projektu:

Snížení bariér v přístupu osob v bytové nouzi (osoby bez domova, osoby žijící v nevyhovujícím či nejistém ubytování) k běžnému bydlení.

Projekt Sociální bydlení Mezi proudy je směrován na podporu osob v bytové nouzi (osoby bez domova, osoby žijící v nevyhovujícím či nejistém ubytování) s cílem vytvořit systém zlepšující přístup ke standardnímu bydlení. Aktivity projektu jsou zaměřeny na přímou práci s osobami v bytové nouzi s cílem získání standardního bydlení, na vytvoření dostatečného bytového fondu, na zintenzivnění spolupráce mezi jednotlivými službami, zaměřujícími se na podporu osob v bytové nouzi. Výstupy projektu budou mimo jiné konference a příručka shrnující dobrou praxi.

Projekt je součástí systému Vícestupňového bydlení s doprovodným sociálním programem, realizovaným na území obce s rozšířenou působností České Budějovice. Spolupráce se Statutárním městem České Budějovice je klíčová, úspěšní uživatelé projektu mají možnost získat nájemní bydlení v „městských bytech“.

 

Spolupracující organizace:

Statutární město České Budějovice

Správa domů České Budějovice, s.r.o.

Prevent 99, z.ú.

Fokus České Budějovice, z.ú.

KONÍČEK, o.p.s.